Välkommen till Bertel Nagubos vididulloga värld!

Om Bertel

Bertel Nagubo är enligt egen utsago ”En rätt så gamal gentleman, e myky för ti spatser med käpp på Körkbackan i Nagu socken. Gillar mest å filosofer å studer vad som händer å sker, å speciellt då i Nagu.”

Bertel är född den 11 augusti. Han finns där det händer, på Facebook, i Twitter och på Körkbackan. Han har många vänner bland gamla och unga. I november 2010 hade han drygt 500 vänner på Facebook och knappt 100 på Twitter. På Körkbackan har han mest synts på plakat.

Bertel uttrycker sig på dialekt. Det är dåligt med skriftspråket, och ännu mer illa bevänt med det andra inhemska (hans svägerska Siiri lär ibland hjälpa honom). Sedan sina dagar till sjöss har Bertel kunnat uttrycka sig behjälpligt på engelska och knaggligt på tyska. Väl bevänt är det dock med Nagumålet, även om belackare stundom hävdar att hans uttryckssätt är för påverkat av utsocknes tungomål och alls inte ren adertonhundratalsnagusvenska.

Bertel uppstod i maj 2010. Hans uppståndelse i Nagu socken har med turismenheten i Väståbolands stad att skaffa. Bertel vill knyta samman ständiga Nagubor med tidvisa Nagubor och turister. Bertel vill vara hjälpsam mot allt och alla, och hoppas att han inspirerar allt fler att tillbringa allt mer tid i det vididullåt vackra Nagu. Bertels vänner hjälper gärna varandra, vill Bertel tro i varje fall. Och Bertel tror också att han kan hjälpa både ständiga och tidvisa Nagubor att locka turister till Nagu, via de uppgifter han ställer samman på webben. Bertels tanke är att det ska blir enkelt för envar och alla att visa för sina vänner och bekanta vad, var, när och hur Nagu är. I ord och bild, och länk.

Bertels ackuschörska Kaj Arnö har hållit ett antal föredrag om Bertel. Ett sådant hölls den 19 augusti 2010 på ÅBIT (Ålands CeBIT) i Mariehamn. Det föredraget ser du till höger. Där finns en hel del övrig bakgrund kring sociala medier; det mest Bertelspecifika hittar du på sidan 30 vidare.