Välkommen till Bertel Nagubos vididulloga värld!

Ordlista

Ein litn ordlistå i Nagudialektn
Ortsnamn
 • Kulas = Kvivlax
 • Sömper = Sydänperä
 • Gyti = Gyttja
 • Riss = Risis
 • Söllmå = Sellmo
 • Byssi = Biskopsö
 • Nöyti = Nötö
 • Somari = Sommarö
Adjektiv
 • rutiger = rutten
 • rutin = rutten
 • möuloger = möglig
 • leidå = tråkig
 • å ha leidåt = att ha tråkigt
 • va leidåger = att vara tråkig
 • sveittå/sveittåger = svettig
 • sveittas = he gjord man på åkern förr i tiidn he, jo
 • höuter = säger man om blåstång,
 • (Å höyter, he e ett håla ti å trasel ut från näte hed. Å nu talar ja om abbornäte å inga inter-näte hantenn gangin)
Pronomen
 • jenn, jär = här
 • tenn, tär = där
 • tid = dit
 • jenn, hid = hit
 • tetjenn = det här
 • hed = det
 • hetenn = det där
 • tesonjenn = den här
 • tåkåtenn = sånt där
 • tåkåjenn = sånt här
 • hontenn = hon där
 • hantenn = han där
 • nan = någon
 • nidadåm = nedanför
 • vann? = var?
 • vann enn? = var är han?
 • vann eon? = var är hon?
 • teg = dig
 • meg = mig